LINKÖPING (corren/tt)

Företaget har betalat in en summa till konsumentombudsmannen (KO), som företräder Rune och Eva-Marie Brännström, och vill därmed att tvisten avslutas.

- Det känns jättebra. Indirekt erkänner Ryanair att de har gjort fel, konstaterar Rune Brännström.

Det krävs ingen djupare analys, anser han, för att räkna ut att Ryanair gör så här för att slippa få en prejudicerande dom emot sig i Högsta domstolen.

- Det är en taktisk manöver från deras sida. En dom vore ett hårt slag mot deras sätt att jobba.

Ryanair har meddelat Högsta domstolen (HD) att pengarna har betalats in och att det inte finns något skäl att driva målet vidare. Företaget vill att målet ska avskrivas.

I dokumentet begär Ryanair att HD återkallar sin begäran om förhandsavgörande från EU:s domstol.

- De resonerar väl så att det finns väldigt stor risk att de förlorar och att de hellre än att få ett resonemang från EU:s domstol och HD betalar ut pengarna. Det är ett rent strategiskt övervägande, säger också Daniel Karfs, jurist på KO, till TT.

De omkring 15 000 kronorna som har betalats in till KO täcker troligen inte makarnas anspråk på ersättning, bedömer Karfs. Därför ska nu KO titta på hur man kan gå vidare.

Rune och Eva-Marie Brännström blev strandade i Bryssel när en Ryanairflygning ställdes in i maj 2006. Det enda flygbolaget erbjöd var en hemresa tre dagar senare, ingen kompensation för hotell och mat. Men eftersom paret Brännström inte kunde vänta tog de sig hem på egen hand. Det är den kostnaden de krävt kompensation för.

Fallet har drivits av KO som hösten 2007 drog Ryanair inför rätta. Målet var redan då att få till ett prejudikat så att konsumenter lättare skulle kunna hävda sin rätt i framtiden.

När fallet landat i Högsta domstolen och EU:s domstol kontaktade Ryanair KO, strax före jul förra året, och erbjöd en förlikning, vilket Rune och Eva-Marie Brännström nobbade.

- Vi har känt att det är viktigt att fortsätta slåss. Det här med pengarna slutade ha betydelse för länge sedan. Ryanair måste bara inse att det inte är korrekt att dumpa ett helt flyglass med folk, säger Rune Brännström som inte gett upp hoppet om en "lex Brännström" till skydd för flyg-resenärer.

- Det är både vårt och KO:s mål att få en dom mot Ryanair, säger Rune Brännström som, tillsammans med hustrun, reser med KLM från Linköping till London i midsommar.

- Det blir inte dyrare än om vi hade rest med Ryanair.