Förhoppningarna om en saneringstart under hösten lär inte infrias och nu talar det mesta för att en sanering inte kan bli aktuell förrän tidigast till våren.

Det var 2009 som det stod klart att omfattande föroreningar fanns i mark och grundvatten i kvarteret Konduktören i stadsdelen Tannefors där gamla tvätten, Martin Ängqvist färgeri och kemiska tvätt, har varit beläget. Tvätten var i bruk från början av 1900-talet till 1977 och släppte under årens lopp ut klorerade och petroleumbaserade lösningsmedel, ämnen som hittats i såväl dricksvatten, som mark och luft. Något som alltså inte uppdagades förrän undersökningar inleddes 2007 och var klara två år senare.

"Vi väntar"

En sanering var först planerad att inledas under sommaren 2012, men sköts sedan fram till hösten.

Någon sanering är dock ännu inte inledd. Vad har hänt?

- Vi är väldigt styrda och kan inte göra så mycket innan vi får en ansökan beviljad av Naturvårdsverket om ett extra anslag som vi ansökt om hos Länsstyrelsen, saneringen finansieras ju till 100 procent med statliga medel. Så vi väntar på besked, säger RickardDavidsson, projektledare påLinköpings kommun.

Till våren

- Om vi får medel är vår förhoppning att sätta igång så snart som möjligt med grävningsarbete.

Men snart är ju vintern här?

- Precis, så en sanering lär väl inte komma igång förrän tjälen går ur jorden.

I vår, alltså.

Även om inte själva saneringsarbetet harkommit igång så är inte inom projektet verksamma personer arbetslösa säger projektledaren Rickard Davidsson:

- Långt ifrån. Vi har jobbat mycket med projektering och utredningar. Det är mycket skrivbordsarbete och tänkande som ska till och samordnas innan vi kan börja gräva och forsla bort jord.