Det förekommer ingen verksamhet i dessa industrilokaler längre, men innan de lämnas måste företaget sanera fastigheten på gamla föroreningar. Det handlar bland annat om trikloretylen som tidigare företag på platsen använt som avfettningsmedel. Hittills har 3 600 ton förorenade schaktmassor som visat sig innehålla 110 kilo klorerade kolväten fraktats bort.

I den sista fasen sker saneringen nu enligt en metod som hittills inte använts så mycket i Sverige, men som det anlitade saneringsföretaget RGS 90 tillämpar på några platser i landet. Under tre veckor ska en behandlingsvätska bestående av mjölksyrabakterier blandat med vegetabiliska oljor pressas genom 112 borrhål i marken på parkeringen och längs byggnaderna. Vätskan sprider sig genom hela marken från en meter ned till fem meter och även i sidled. Metoden kallas "stimulerad anaerob reduktiv deklorering" och ska förhindra att föroreningarna når grundvattnet.

– Den är betydligt vanligare utomlands, men vi har goda erfarenheter av den. Inom tre till fem år ska behandlingsmedlet ha brutit ned de klorerade kolvätena, men det kan också gå så fort som på arton månader, säger Helena Hinrichsen, projektledare på RGS 90 i Göteborg.

Artikelbild

| Andreas Himbrandt och Pär Lindsmyr.

Saneringen av fastigheten kostar ABL Lights Sweden drygt 6 miljoner kronor. Tillverkningen av strålkastare och tillbehör till tyngre fordon flyttades förra året till företagets huvudfabrik i franska Normandie.