– Vi ser det som en spännande expansion. Vi har vår ekonomi och administration i Linköping och vi behöver vara i Stockholm också, säger Johan Groth, förbundssekreterare i Sverok.

I 25 år har Sverok samlat och spridit spelhobbyn med Linköping som bas, sedan 2004 med kansli på S:t Larsgatan 6.

Men från och med februari har ungdomsförbundet utökat och öppnat nya kanslilokaler i IOGT-NTO-huset på Stora Essingen i Stockholm.

Kansliet i Linköping ska vara kvar och tanken är att driva kansliverksamhet på två orter.

– För oss är det väldigt viktigt att kunna påverka media och opinion och våra bidragsgivare och finansiärer, och de flesta av dem sitter

ju i Stockholm, säger Johan Groth.

Samtidigt pågår det enligt förbundssekreteraren kraftiga nedskärningar i bidragen till ungdomsförbunden, varför Sverok vill vara mer synligt.

– Vi är traditionellt fokuserade på verksamheten men nu måste vi vända oss mer utåt, mot media occh beslutsfattare, departement och myndigheter och vara mer aktivt mot våra syskonförbund.

Som en del i den nya satsningen ska Sverok också hitta nya och mer ändamålsenliga kanslilokaler i Linköping, ett arbete som pågår.

I dag är sju heltidsanställda och två förtroendevalda knutna till verksamheten i Linköping.

Ola Fagerberg