Största anledningen sägs vara överproduktionen i världen, det höga priset på foder samt att konsumenterana inte är bereda att betala för de krav vi har på mjölkproduktionen i Sverige.

Torkan i USA och Sydamerika som fört med sig dåliga skördar vilket har bidrag till att foderpriset har skjutit iväg, sägs vara en av anledningarna till prissänkningen. Detta säger Peter Borring, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland (LRF).

Sverige har höga krav på sig gällande djurskydd och foder får inte innehålla modifierande växter, det måste vara så kallat GMO-fritt.

- Vi har en av världens dyraste djurskyddslagar men konsumenterna är inte beredda att betala för det. Vi måste hitta en lagom nivå så att konsumenterna väljer att främja den egna bonden istället för att köpa butikens egna billiga märken, säger han.

Artikelbild

Tidigarelagd EU-ersättning

Enligt branschorganisationen Svensk Mjölks uträkning av vad som blir över per kilo mjölk efter att foder är betalt hamnar slutsiffran på 1,35-1,25 per kilo. På Svensk Mjölk är man överens om att reglerna bör ses över.

- Men just nu arbetar vi även kortsiktigt med att försöka möjliggöra att bönder kan få tidigarelagd ersättning från EU, säger Jonas Carlberg, chef på avdelningen mjölpolitik.

- Mer långsiktigt måste vi även titta på de regler som finns, de måste kunna vara hanterbara och konkurrenskraftiga, säger han.

Artikelbild

Överproduktion

Arla Foods VD i Sverige, Christer Åberg menar att den största anledningen till höjningen av priset är den stora överproduktionen i världen som inte matchas med efterfrågan.

Artikelbild

- 2011 var ett bra år för mjölkbönderna och det var med de förhoppningarna vi gick in i 2012. Nu har både Nya Zeeland, USA och Europa ökat sin produktion men efterfrågan har inte ökat i samma takt, säger han.

Han menar dock att prissänkningen inte är kopplat till hur svenska konsummeter väljer att köpa mjölk men han påpekar att de är olyckligt om de svenska reglerna innebär en merkostnad för bönderna och att det är någonting som svenska politiker även bör beakta i framtiden. Han medger emellertid att lika förutsättningar är en bra fördel på världsmarknaden.

Jämnar ut sig i slutet av året

Christer Åberg menar att det kan var farligt att försöka ge en exakt prognos över framtiden.

- Men de prognoser vi tar del av, tyder på att det jämnar ut sig i slutet av året, säger han.

Just nu tittar man på flera lösningar för att spara pengar.

- Vi tittar på flera variabler och vi har flera förändringar på gång, men det räcker inte helt, säger han.

I början på juni skedde en prishöjning av mjölken även för konsumenterna.

- Det var en mindre prishöjning, hade inte det skett hade det kunnat vara ännu tyngre idag, mer än så vill han inte säga om höjningen.