Partiets talesperson Gudrun Schyman har sagt att F! kommer locka många förstagångsväljare. På kommunlistan är en tredjedel av kandidaterna inte 25 år fyllda, och flera är studenter.

Julia Mitic, 22, menar att någonting håller på att hända i samhället. Hon märker en ökad medvetenhet och att jämställdhet debatteras oftare och bredare. Jämställdhet är ett perspektiv som behöver inkluderas i alla frågor, och inte diskuteras separat, tycker hon.

Vad vill ni driva för frågor om ni kommer in i fullmäktige?

Artikelbild

– Det är fyra områden vi vill satsa specifikt på. Det är välfärden, våld mot kvinnor, kultur och bostadspolitiken. Sedan har jag en personlig ambition, och det är att Feministiskt Initiativ inte ska bli ett elitprojekt. Vi måste komma ihåg att olika personer i samhället påverkas olika av den politik som förs. Jag vill att vi ska nå personer från alla samhällsgrupper och av olika etnicitet.

Julia Mitic är ung, högutbildad och kvinna - en typisk F!-väljare. Partiet har fått kritik för att vara alltför akademiska i sin retorik och stänga ute de som inte har en universitetsutbildning.

– Tittar man i vårt partiprogram så är språket ganska avancerat. Jag vill jobba för att vi ska bli mer tillgängliga och inte bara tilltala vita medelklasskvinnor.

Hur ska ni nå ut till fler?

Artikelbild

| LINKÖPING 20140418 Feministiskt initiativ (FI) kandiderar till kommunfullmäktige i Linköping i höst. I veckan meddelade de att de går till val i 19 kommuner och fem landsting. Julia Mitic, Studerande, 22 år, är nummer två på listan. Bild Jeppe Gustafsson

–Vi håller på just nu att utarbeta vår politiska plattform inför valet, men den är inte riktigt klar. Men vi tänker bland annat göra en folder som förklarar begrepp som kan vara svåra, men som vi ändå behöver använda.

De två vanligaste argumenten mot att lägga sin röst på F! är dels att det redan finns partier som driver jämställdhetsfrågor, och att det kan vara en bortkastad röst. Nyligen gick Göran Greider ut och uppmanade vänsterväljare att inte slänga bort sin röst på ett parti som kanske inte kommer in i Riksdagen. Julia Mitic håller inte med.

– Jag är motståndare till att Sverige ska få en blockpolitik i Sverige där alla söker sig mot mitten. Miljöpartiet kom inte heller in direkt, men nu har de gjort att alla partier aktivt måste bedriva en miljöpolitik. Det handlar om opinionsbildning.

Hon tycker att jämställdhet tenderar att vara något som "vi får ta senare".

– Det är alltid något som är viktigare, arbetsmarknaden måste gå före och så vidare. Men det är fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi kan inte vänta längre, det måste gå snabbare.

Hur tror du det går i kommunvalet?

– Vi har ju en slogan som lyder "Bort med rasisterna, in med feministerna." Dubbelt så många som Sverigedemokraterna hoppas jag på. Vi behövs.