Den reak­tionen mötte­ Johan Wendt när han lanserade sin idé om en ideell förening som skulle hjälpa barn med ­matte. Det är också ­titeln på hans bok – en guide till ­socialt ­entreprenörskap.

– Då, 2008 när ­Matte­centrum föddes, hade jag aldrig hört det begreppet. Jag ville bara arbeta med ­något som jag mådde bra av och som gjorde mig lycklig.

Johan Wendt är ­mannen som ut­bildade sig till civil­ingenjör men snart fann att det var ­något helt ­annat han brann för, ­näm­ligen att öka kunskapen i matte hos barn och ­ung­domar. Och han har gjort det med febrilt engagemang i sociala medier.

Resan har varit lång och krokig men i februari ­förra året, efter hårt lobby­arbete och i samband med att ­föreningen fyllde fem år, ­beslutade riksdagen att ­Mattecentrum ska få ­statligt stöd från och med i höst, oklart än med hur ­mycket. Huvudsponsorer är NCC, PwC, Danske Bank och ABB. En del intäkter ­kommer från stiftelser. Nio fast ­anställda organiserar de 480 volon­tärerna samt ­jobbar med webbutveckling och ­sponsorer.

– Jag vill poängtera att jag är vanlig knegare på Matte­centrum, jag äger inte ­verksamheten utan det gör kidsen. Ingen utdelning ­eller liknande kan göras till mig, säger Johan.

2011 tilldelades han ut­märkelsen ”Årets samhällsentreprenör” av Veckans ­affärer.

Efter det har prisandet ­fortsatt och några av ­världens största tidningar, som ­Forbes och The Guar­dian, har lyft upp Johan Wendt och Matte­centrum som det ­klarast ­lysande exemplet på socialt entreprenörskap i Skandi­navien.