Det är första gången sedan 1993 som VM i plöjning hålls i Sverige, och första gången överhuvudtaget i Östergötland.

Den svenske representanten i VM-organisationen World Ploughing Organization, WPO, fick uppenbarligen gehör för ansökan om Sverige och Lindevad säteri som plats för VM.

- Det är en stor gård och ligger fantastiskt. Bättre läge kan man inte ha, säger Annika Altnäs på LRF i Östergötland och projektledare för VM.

Ett 35-tal länder är medlemmar World Ploughing Organization och varje land beräknas ha två deltagare till de två klasserna växelplog och klassisk tegplog.

Intresset för VM-tävlingarna är stort inom lantbruksvärlden.

- Vi räknar med ungefär 25 000 besökare om vädret är med oss. Det blir ett av de största evenemangen i Östergötland på ett tag, säger Annika Altnäs.

Minst en vecka innan tävlingarna börjar kommer de internationella deltagarna med följe på flera hundra personer som ska ha tak över huvudet.

- Vi har bokat hela Vadstena.

Samtidigt genomförs också nordiskt mästerkap i hästplöjning och veterantraktorplöjning men även andra aktiviteter ska locka besökare (se faktaruta).

- Det kanske räcker om man bara tycker det är kul med stora maskiner. Vi räknar med många vanliga besökare också, som inte har lantbruksanknytning, säger Annika Altnäs.