Det var efter en anmälan som en djurskyddsinspektör och länsveterinären besökte fastigheten den 19 februari 2009. Enligt anmälan skulle den 41-åriga djurägaren inte ha vistats i huset under en veckas tid. Genom fönstren kunde länsstyrelsens personal se tre smutsiga och jamande katter. Rummen var totalt nedsölade med avföring.

Väl inne i huset möttes inspektörerna av en vidrig syn. Inne i bostaden rådde "totalt kaos". Samtliga rum var fulla av avföring, diarrépölar och urin. Det gick inte att sätta ned fötterna på golvet utan att trampa i avföring. De kattlådor som var utplacerade i bostaden var överfulla och stanken var "enorm".

Flera av katterna - totalt tolv stycken - var väldigt skygga. De katter som gick att undersöka var toviga, smutsiga och magra. En grå ungkatt var så geggig i ögonen att den inte kunde se och därför vinglade fram när den gick. Katterna saknade dessutom vatten och drack intensivt när de väl fick vätska.

Artikelbild

En katt hade en tova på ryggen som var lika stor som svansen.

Då situationen för katterna var så katastrofal gjordes ett omedelbart omhändertagande nästa dag. Tio av de tolv katterna var i ett så dåligt skick att de avlivades.

Besöket i februari förra året var långt i från det första som myndigheterna hade gjort. Vid upprepade tillfällen hade företrädare för Mjölby kommun inspekterat djurhållningen och påpekat bristerna för djurägaren. Hon hade vid flera tillfällen förelagts att förbättra katternas situation - men inget hände.

I förhör har den 41-åriga kvinnan förklarat att hon förlorade kontrollen över djurhållningen. Vid ett tillfälle hade hon mellan 25 och 30 katter men saknade ork och ekonomiska resurser att göra något åt situationen. 41-åringen hävdar dock att hon har gjort så gott hon kunnat och vill inte ta ställning till om hon gjort sig skyldig till djurplågeri.

Kammaråklagare Benita William anser sig kunna bevisa att vanvården har pågått under lång tid, från september 2007 till februari 2009. I en tidigare dom har förvaltningsrätten i Linköping beslutat att kvinnan inte längre får ha katter.