Från Rädda Vättern åker medlemmar ifrån Ödeshög, Gränna och Askersund. Merparten av deltagarna kommer från andra miljöorganisationer där planerna på exploatering kommit längre än för gruvan Norra Kärr vid Gränna, som Ojnareskogen på Gotland.

– Vi vet inte hur många som kommer. Det här sprids inom väldigt stora nätverk på Facebook. Många hundratusentals har därigenom fått den här informationen, säger Johan Elwing.

Vid manifestationen på Medborgarplatsen ska bland annat en budkavle komma till Stockholm och överlämnas till regeringen i en högtidlig ceremoni.

Aktivisterna menar att Sverige skänker bort sina mineraltillgångar till utländska gruvbolag. Skattepengar får betala järnväg och annan infrastruktur. Enda intäkt är skatten för arbetstillfällena och en halv promille i mineralavgift. Kvar blir endast hål i marken och problem med giftigt gruvavfall.

Något som nu aktuella miljöskandalen i Finland, där förorenat lakvatten läckt ut i vattendragen, ytterligare sätter fokus på.

– Det som hänt i Talvivara är otäckt och visar med all tydlighet att gruvdrift inte är att leka med. Det finns nu undersökningstillstånd för gruvdrift för fyra procent av Sveriges yta, vilket motsvarar arealen för två Skåne. Det är bara början, många fler är på gång, säger Johan Elwing.

Läs mer i fredagens Corren.