Tidigt i våras ansökte Skyttegillet om att få sina skjuttider på skjutbanan godkända av Miljökontoret, men dessa tider kom aldrig att godkännas. Den ansökan som Skyttegillet lämnade in innehöll två skjutfri dagar i veckan. Torsdagar och fredagar skulle ingen skytteverksamhet bedrivas. Men nu, i slutet av maj, fattade Miljönämnden ett beslut om tre skjutfria dagar. Onsdagar, fredagar och söndagar får inga skott avfyras på banan.

Tiderna omprövades efter att Boxholms orienteringsklubb inkommit med en skrivelse till Miljökontoret om skjutfri onsdagar, samt efter att en privatperson lämnat ett klagomål.

– Orienteringsklubben bedriver sin ungdomsverksamhet i området på onsdagarna, och vi fattade med hänsyn till detta ett beslut om skjutfria onsdagar, säger Tony Ekstam, ordförande i MMSG.

Att låta onsdagen bli skjutfri i stället för fredagen hade Skyttegillet ingenting emot, men att söndagen, till följd av klagomålet, också ska vara en skjutfri dag kan man inte acceptera.

– Vi har inte ens börjat skjuta enligt våra föreslagna tider än, men likväl har en privatperson, boende två kilometer från skjutbanan, redan klagat, säger Tony Ekstam.

Miljönämnden finner stöd till sitt beslut om inskränkta skjutdagar i miljöbalken, samt i Naturvårdsverkets allmänna råd om ”Buller från skjutbanor”.

– De drog ner antalet skjutdagar på vår förra skjutbana, den i Bockarp. Då var det många som fick nog, och vi förlorade över 200 medlemmar i och med det, säger han.

Mijökontoret framhåller i sitt underlag till beslutet, dessutom, att fyra skjutdagar är tillräckligt för Skyttegillet just med tanke på deras minskade medlemsantal.

– Det vi vill är ju att rekrytera tillbaka alla våra duktiga mjölbyskyttar, men vi möts av oförståelse. Man har valt att tillmötesgå den som klagar, fullt ut, säger Tony Ekstam.

När beslutet fattades, i slutet av maj, reserverade sig Stefan Andersson (M) mot beslutet till förmån för Skyttegillets förlag, och detta finner MMSG glädjande.

– Det ger oss hopp. Vi ska ha styrelsemöte nu i dagarna, och om några veckor ska vi ha författat en skrivelse där vi överklagar beslutet, säger Tony Ekstam.

Skyttegillet, fortsätter Tony Ekstam, har nu tagit hjälp av Svenska Skyttesportförbundet samt en fackman som är specialist på just buller från skjutbanor.