Hon och kommunkollegorna ska nu gå igenom listan för att, som Unéus säger, titta på vad det är för personer som skrivit under och var de kommer ifrån.

Ingegerd Lindaräng, initiativtagare till uppropet, framhöll att detta bara är den första dosen i bearbetningen av kommunen.

- Det kommer mer, försäkrade hon. Och jag hoppas vid Gud att namninsamlingen väger tungt. Det vore väl märkligt om inte den folkliga opinionen hade betydelse.

Mycket folk hade tagit sig till stationsområdet för att se landshövding Björn Eriksson klippa det blå bandet för järnvägens etapp två som går fram till Pilgrimsvägen. Samtidigt välkomnades det så kallade Harry Potter-loket tillbaka till Vadstena efter utlåningen till Tjustbygdens järnvägsförening.

- Museijärnvägen i Vadstena har ett värde. Här gäller det att hitta en vettig affärsplan som involverar sponsorer och regionala intressenter eller företag. Dessutom behöver man en profil som syns utåt, sa Eriksson och gav sitt stöd åt järnvägsföreningen.

Läs mer i morgondagens nummer av Corren.