I går träffade kommunledningen företrädare för försvarsmakten för att informera sig om vad försvarspropositionen kan innebära för Motala kommun. Om värnpliktsarmén skrotas och ersätts av en yrkesarmé innebär det att all rekrytering till försvaret bygger på frivillighet.

- Om man beslutar ut-ifrån den försvarsproposition som lagts fram kommer det framtida försvaret att förändras. Jag uppfattar det som om ett beslut kommer under våren, säger Liling Hermansson.

150 yrkessoldater

Beslutar man om förändrad totalförsvarsplikt gör Liling Hermansson bedömningen att Kvarn får ett kompani med 150 anställda yrkessoldater.

- Den frivilliga utbildningen leder till en anställning för soldaterna inom försvarsmakten i sex till åtta år. Sedan förbereds de för ett nytt yrkesliv utanför försvaret och skulle då kunna rekryteras för jobb och utbildning inom industrin i västra Östergötland, förklarar Liling Hermansson ett framtida scenario.

Han ser att det finns behov inom Skaraborgs regemente, där Kvarn ingår, för ett sådant här kompani. Placering på Kvarn skulle vara lämplig eftersom kompaniet skulle kunna vara behjälplig vid utbildningen av de specialistofficierare som sker på Kvarn.

Yrkesarmé i kommunen

Kommunalrådet Eva Isaksson Ribers (M) är nöjd över beskedet att utbildningen av en yrkesarmé kan placeras i kommunen. Hon ser det som att industrierna i kommunen får ett tillskott av välutbildad arbetskraft vilket kommer att behövas när konjunkturen vänder.- Det här är positivt för Motala som har en stor ungdomsarbetslöshet, säger hon.

Positiv effekt

Med en yrkesarmé kommer soldater som inte bor på kasern att bo ute i samhället.

- I dag fick vi en information om vad som kan komma att tillföras Kvarn och vad det innebär för kommunen. De här människorna måste äta, färdas och bo. Blir det fler soldater på Kvarn i framtiden blir det en positiv effekt för Motala, säger Eva Isaksson Ribers.