- Det här är ett unikt fynd. Att hitta så välbevarade träföremål från äldre stenåldern är ovanligt, det krävs väldigt speciella omständigheter, berättar Fredrik Hallgren, arkeolog och projektledare från Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen.

Den våta, syrefattiga miljön där föremålen hittades tror man kan vara de speciella omständigheterna i det här fallet.

- Vi hittar kontinuerligt nya föremål. Så sent som i tisdags fann vi ett blad till en paddel. Mängden bevarade träföremål är över förväntan och det känns spännande, säger Fredrik Hallgren.

Läs mer i torsdagens Corren.