Fonden har skötts av Kvinnojouren i Motala.

Insamlingen startade 2005 som juridisk hjälp till en flicka i ett uppmärksammat våldtäktsfall i Motala. Människor från hela Sverige reagerade på att hovrätten mildrade domen för de tre män som deltog i våldtäkten. Men den 13-åriga flickan fick inget resningstillstånd i Högsta domstolen.

- Trots det ville bara ett fåtal ha tillbaka pengarna. Vi placerade dem i fond för barn under 18 år som utsatts för sexuella övergrepp, säger Tina Olby, ordförande i Kvinnojouren i Motala.

Ansökningarna har hanterats av initiativtagare (Motalabon Roger Samuelsson ), Kvinnojouren och flickans pappa.

- Det har varit påfrestande att sätta sig in i alla ärenden. Det handlar i bland om fyra, femåriga barn. Förövaren har nästan alltid varit pappan, och det är oftast mammorna som ansöker, säger Tina Olby.

Syftet med pengarna har varit att dela ut dem tills de tar slut. Oftast har de gått till en resa.

Läs mer i torsdagens Corren.