- Det här handlar inte bara om de som cyklar loppet. Vi vet att Vätternrundan fungerar som en stor motivationshöjare för många motionärer, och det är något som hela samhället vinner på, säger vd:n Eva-Lena Frick i ett pressmeddelande.

I sin argumentation lägger alltså Vätternrundan inte bara säkerheten, även om den länge har varit i fokus, inte minst eftersom det faktiskt har skett olyckor mellan bil och cykel på rundan genom åren.

Man tänker även på miljön och på det symboliska värdet av att prioritera cykeln framför bilen.

I dag är det oklart om det finns några lagliga hinder för att göra loppet bilfritt. Vätternrundan ska även träffa Trafikverket under våren för en inledande dialog.

- Vi vill genomföra det här beslutet i samförstånd med Trafikverket, säger Frick.