Vatten- och avfallsnämnden har beslutat att systemet med gröna påsar för optisk sortering ska införas. Det betyder att främst villaägare tilldelas särskilda - gröna - påsar för matavfall. Dessa påsar kan sedan med hjälp av en ny anläggning på Tekniska Verkens avfallsstation i Linköping urskiljas och separeras från allt annat avfall. Sedan kommer matavfallet tillbaka till Motala i form av biogas i stadsbussarna.

- Målet är att återvinna cirka 30 procent av matavfallet, säger Hans Isacsson (S) i vatten- och avfallsnämnden.

Invånarna ska också få särskilda tygsäckar för att underlätta sortering av annat avfall, exempelvis burkar och glas.