På onsdagen visades fastigheten ännu en gång för spekulanter.

Saab Underwater Systems säljer som bekant allt utom 25 000 kvadratmeter ute på udden. Återstår 163 000 kvadratmeter med 18 000 kvadratmeter byggnader av olika slag: lager, kontor, verkstäder med mera.

Utredningen konstaterar att de tomma lokalerna kostar fyra-fem miljoner kronor om året.

Kommunen har varken behov av kontors- eller industrilokaler liksom inte heller av förskola eller äldrebostäder i området. Skollokaler behövs men dessa hus passar inte.

Om kommunen skulle hyra ut lokalerna eller sälja dem behövs ett särskilt fastighetsbolag.

Det finns minst tre förorenade områden på fastigheten, det mesta har tillkommit när staten var ägare.

Om man skulle bygga bostäder, skola eller hotell här är det svårt att bedöma vad marksaneringen skulle kosta.

En nya detaljplan krävs för området. Att stycka av och sälja villatomter skulle vara mest lönsamt för Motala kommun.

- Men är det vad kommunen vill ha? frågar Leif Sjögren i utredningen.

Han påpekar att om det byggs bostadsrätter här blir de dyrare än normalt i Motala.

Ett räkneexempel med 15 villatomter i södra delen av området visar att vid ett pris om 500 000 kronor för tomterna får marken högst kosta 3,75 miljoner kronor för att affären ska går runt.

Slutligen konstaterar Leif Sjögren att Motala kommun har goda möjligheter att via sitt planmonopol påverka områdets utveckling om någon annan köpare anmäler sig.