MOTALA - Skälen är två. Dels är området omkring strömmen väldigt vackert och det låter konstigt när vi marknadsför till exempel Arbetets museum och säger att det ligger bredvid Motala ström.

- Dels hette strömmen Norrköpings ström från början, under 1100-talet och framåt. Det var först i samband med industrialiseringen som namnet byttes till Motala ström, säger han.

Den 18 december klargör Norrköpings kommunfullmäktige sin synpunkt i frågan.