På 17 platser i Sverige har Karin Svensson och Kristina Westman manifesterat och hedrat de 189 kvinnor som dödats av sina män under åren 2000-2011. De har cyklat från Umeå och därifrån är det 189 mil till Olofström som är staden där de själva är verksamma inom Kvinnojouren.

- Vi hedrar ett offer för varje mil. Vi kände att vi ville protestera mot våldet. Och vi vill tacka alla jourer och invånare för allt stöd vi fått, sa de i sitt tal på Stora torget.

Med sig på cykelturen har de också tre krav till regeringen:

1. Oberoende kvinno- och tjejjourer, med stöd och garanti för långsiktighet. Oberoende från myndigheterna.

2. Kvalitetssäkring av hot- och riskbedömningar för utsatta kvinnor.

3. Utjämningssystem mellan kommuner så att det blir lättare för kvinnor att flytta från orten där mannen finns.

- Helst vill vi ju att det ska vara mannen som måste flytta från sin familj, sa Karin Svensson.

På fredagen går resan vidare. Tjejerna har haft medcyklande mot flera av sina delmål, och bjöd in till en cykling till Norrköping som är nästa stopp.