– Bättre lokaler. Här kan vi ha två grupper i gång samtidigt, säger ägaren Jenny Samuelsson.

Crossfit Motala kommer inte längre att syssla med försäljning av träningsredskap, utan kommer bara att ha gymverksamhet. Kettlebells är fortsatt en stor del av träningen.

Det är meningen att det ska vara full fart i lokalerna sju dagar i veckan.

Flera månader har det tagit att göra om från en verksamhet där rostfritt stål tillverkats och där stora arbetsmaskiner förvarats, till en plats där människors kondition ska förbättras.

Crossfit är all möjlig träning, från gruppträning till stationsträning, boxning, självförsvarsövningar.

Hundra platser finns maximalt i de olika grupperna.

– Det är många som signat upp sig redan, säger Jenny Samuelsson.

Bland annat kan anläggningen ha individuella pulsmätare i en gruppträning och varje individ kan på så sätt specialpushas.

– Det är bra träning och vi har roligt också. Det är bra kamratskap, säger Jenny Samuelsson som ställer upp på beskrivningen vuxenfritis där deltagare kommer långt före pass och går långt efter, bara för att få umgås lite.