Cisternen i Bona är rostangripen och innehåller eldningsolja. Ägaren dömdes 2011 av Mark- och miljödomstolen att betala ett vite på 25 000 kronor om inte cisternen besiktigades eller togs ur bruk, men än har ingenting hänt.

Kommunen ansöker nu på nytt hos domstolen om att ett vite ska utdömas. Den här gången på 75 000 kronor.

– Det är ett sätt för oss att trycka på. Kanske det händer något nu när vi ansöker om ett högre vitesbelopp, säger miljöskyddsinspektör Therése Engdahl.

Hon ser en påtaglig risk att olja kan läcka ut från cisternen.

– Det är en stor risk för miljön om den står och läcker olja. Marken blir förorenad, och man kanske måste sanera den sen, säger Therése Engdahl.

Om det fortfarande inte händer något, kan ni agera på något annat sätt?

– Vi får fortsätta med att ansöka om att Mark- och miljödomstolen ska utdöma vite, vi har inget annat påtryckningsmedel. Men ibland tar de ansvariga tag i det när de ser att det handlar om ett så stort vite. Då är det ingen idé att dra ut på det. Det blir billigare att fixa det än att betala vitet, säger Therése Engdahl.