– Vi har bland annat bytt ut fossilt drivmedel i maskiner och traktorer mot RME, ett förnybart bränsle som tillverkas av raps, berättar Karin Varverud, lantbrukare på Smedberga gård.

Gårdarna har även bytt ut den fossila eldningsoljan till förnybara fastbränslen i sina spannmålstorkar.

Det började med att gårdarnas lantbrukare ville se hur mycket de kunde göra inom miljöområdet.

– Sedan kom vi i kontakt med Energi-kontoret som hjälpte till att formulera en projektansökan med AgroÖst, berättar Karin Varverud.

Målet med projektet är att ta fram en manual för hur lantbruksföretag kan ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. De andra gårdarna är Kasta länsmansgård och Övre Jolsta utanför Motala och Vadstena. Alla är växtodlingsgårdar utan djurproduktion.

Och det finns energi att spara. Svenska lantbruk beräknas släppa ut cirka en halv miljon ton koldioxid genom fossila bränslen varje år.

Det bästa med projektet är att det ger en kraftigt minskad klimatbelastning, enligt Karin Varverud.

– Tillgången till fossila bränslen är begränsad och de bidrar till växthuseffekten.

Förutom att arbeta med sin egen energiomställning ställer gårdarna krav på transporterna till och från lantbruken. Nu ska även lastbilarna gå på förnybara drivmedel.

– Det var ganska lätt att lösa, och det är roligt att det ger ringar på vattnet, säger Karin Varverud.

En viktig del av projektet är också en kommande guide för andra lantbrukare. Från och med januari 2014 ska Karin Varverud och hennes kollegor åka runt och informera lantbrukare och politiker i Sverige.

– Förutom att man själv kan sova gott om natten är det bra att få ut informationen, säger Karin Varverud.

– Det gör att vi arbetar ännu lite hårdare och funderar på vad nästa steg kan vara.

Som förslag säger hon att man kan titta på olika gödselmedel.

– Det går att göra aktiva val genom att byta ut viss handelsgödsel mot närproducerad organisk gödsel.