Hon och Anna Österskog jobbar i Förskolan Rödluvans kök och oroas inför förändringar i kommunens kostverksamhet.

Den 26 augusti ska kommunfullmäktige besluta om en ny kostpolicy för kommunen. Kommunstyrelsen har redan ställt sig positiv. Syftet är att bland annat skapa en kommungemensam organisation för kostverksamheten. Förändringarna som planeras upprör kökspersonalen på Förskolan Rödluvan i Borensberg. Om policyn klubbas igenom blir de en del av kostenheten i stället för att som nu tillhöra bildningsnämnden.

– Den största skillnaden blir att tillhöra kostenheten. Det blir mer styrt vad vi ska servera, mer jobb och inte på det här fria sättet längre, säger Kristina Edoff.

I protest mot ett sådant scenario har de nyligen valt att sätta upp namnlistor på förskolan som föräldrar nu undertecknar. Enligt Kristina Edoff och Anna Österskog kommer en övergripande organisering av kostverksamheten göra att flexibiliteten på de enheter som har tillagningskök försvinner.

– Vi lagar mat från grunden här. Blir det mer helfabrikat framöver kanske det bara blir en i köket. Men det blir inte mindre jobb för det, det är ju samma mängd disk till exempel, säger Anna Österskog.

I dag tar de emot önskemål från barnen och utformar delvis matsedeln därefter. Inför friluftsdagar kan de planera och ordna lämplig mat för barnen att ta med sig. I kostpolicyn finns stort fokus på det ekologiska och närproducerade. Det är faktorer som man på Rödluvan redan tar hänsyn till, enligt personalen. Det slängs inte heller speciellt mycket mat eftersom de lätt kan överblicka behovet dag för dag.

– Det är väldigt lite svinn här, säger Kristina Edoff.

– Jag ser inga fördelar med det här, tyvärr. Man kan följa kommunens kostpolicy men ändå tillhöra bildningsnämnden, säger hon.

Det vet om att beslut tas i fullmäktige den 26 augusti, men så mycket mer än det har de inte fått veta om framtiden.

– Vi vet ingenting om hur det blir förrän då. Att gå på semester i år är inte så kul, säger Anna Österskog.