– Det finns egentligen aldrig något motstånd mot vår verksamhet. Alla instanser anser att det vi har byggt upp under 21 år i Motala är bra. Men det måste få synas i budget också. Nästan vartenda år har vi stått inför osäkert ekonomiskt läge.

Det säger Tina Olby, ordförande i Kvinnojouren i Motala. Hon har arbetat sedan starten 1992 och är väl insatt i jourens verksamhet, som har två anställda och numera även arbetar för Mjölby och Vadstena. Under 2012 ändrades det statliga bidragsförfarandet till kvinnojourerna. Tidigare ansökte kommunen om statsbidrag som sedan fördelades. Nu har det statliga bidragsbeloppet krympt, och samtidigt måste både kommunen och jouren söka bidrag hos socialstyrelsen.

Det gjorde att Kvinnojouren sökte ett större föreningsbidrag än vanligt, på 550 000 kronor. Men utslaget blev 250 000 kronor.

– Vi förstår Kvinnojourens situation och vill stötta deras arbete som vi tycker är jätteviktigt. Men vi kunde inte pressa föreningsstödet längre. Det hade gjort att andra föreningar blivit helt utan. Jag kommer att kontakta Kvinnojouren personligen eftersom jag vill höra mer om hur det här påverkar dem, säger Anne-Lie Liljedahl (S), socialnämndens ordförande.

Jouren har även ansökt om stöd från Mjölby och Vadstena på 110 000 respektive 40 000 kronor till nästa år.

Hittills under 2012 har Kvinnojouren i Motala gjort 2 500 stödinsatser, allt från enskilda samtal till att stötta kvinnor i kontakten med myndigheter. Hela 166 kvinnor har jouren haft kontakt med och 173 barn berörs av problemen med mäns våld mot kvinnor i hela området.

– Våldet är konstant. Att vår verksamhet fungerar bra gör det bara mer synligt. Vi vet också att de flesta kvinnor vi möter har barn som far väldigt illa, säger Tina Olby.

Men hon oroar sig för verksamheten. Inom jouren som har ett 20-tal medlemmar finns redan ett ideellt engagemang, utöver de två anställda.

– Arbetet med att möta kvinnorna och deras barn är ganska tufft. Man behöver vara två för att det här ska fungera med våra jourtider, och inte minst för att orka.

Det finns diskussioner om att kvinnojourerna ska ingå djupare samarbeten med kommunerna. Men de är något som Tina Olby inte tror på.

– Samarbeten är bra. Men det är viktigt med en rågång mellan verksamheterna eftersom kvinnorna ska veta att jouren är helt oberoende.

Mäns våld mot kvinnor uppmärksammas ofta kring jul, men enligt Tina Olby finns inget som visar att det ökar den här helgen.

– Nej, det är en myt. Man kopplar också ofta ihop våldet med alkohol. Men sanningen är att männen som slår är av vitt skilda typer. Det finns de som är spik nyktra och ändå misshandlar sin partner. Däremot kan det ju kännas extra tragiskt när familjen och barnen får julen förstörd.

Ett tecken på att Kvinnojouren blivit allt mer etablerad i Motala är de gåvor som kommer in. I år har privatpersoner, Lekia, Röda Korset och MC-föreningen Knights stöttat med insamlade pengar så att de utsatta barnen får julklappar.

– Våldet finns i alla sociala grupper. Men många av familjerna fattiga. Så vi är otroligt tacksamma för julklapparna, vi vet att de kommer väl till pass, säger Tina Olby.