Det var i oktober förra året som Läkemedelsverket förbjöd Holistic Sverige AB att sälja produkten Holistic Inflamino.

Läkemedelsverket hade reagerat på företagets marknadsföring av produkten som att den hade egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom och att den därför måste klassificeras som läkemedel enligt läkemedelslagen. Läkemedelsaverket beslutade om saluförbud och meddelade också om ett vite på en miljon kronor om företaget bröt mot förbudet.

Men nu upphäver förvaltningsrätten i Uppsala beslutet. I sin dom resonerar domstolen varför Holistic i Motala ska få sälja pulvret. Bland annat uppger förvaltningsrätten att namnet Inflamino inte är så pass likt ordet inflammation att det är fråga om ett medicinskt påstående. Domstolen skriver vidare att en inflammation heller inte är "en sjukdom i sig eller besvär av en sjukdom, utan är kroppens försvar mot en infektion".

Att Motalaföretaget säljer produkten på en hemsida för kosttillskott gör också att det råder en liten risk för att konsumenten misstar produkten för ett läkemedel, menar förvaltningsrätten.

Produkten behöver därför inte klassificeras som läkemedel och bolaget har inte brutit mot läkemedelslagen. Beslutet om saluförbud saknar därför grund och ska upphävas, enligt domstolen. Turerna mellan Läkemedelsverket och Holistic kan dock komma att fortsätta ytterligare. Förvaltningsrättens dom går att överklaga till kammarrätten.

Ola Fagerberg