Sedan bygget inleddes har längden på Motalabron officiellt angetts till 620 meter. Det är också det talet som går att läsa på Trafikverkets hemsida för projektet.

Men på den vita skylten som står vid brofästet står det med svart text: "Motalabron längd 600 m".

Projektledaren för vägbygget, Janne Johansson, har själv lagt märke till skyltens längdangivelse och skrattar lite förbryllat åt det hela när MVT ringer upp.

– Ärligt talat vet jag inte varför det står 600 meter. Jag har alltid sagt 620 meter, säger han men ber att få återkomma med en mer noggrann förklaring till vad som har hänt.

Och jodå, det finns en förklaring. En teknisk sådan.

– Det beror på hur man mäter. Man kan mäta olika. Mäter man mellan övergångskonstruktionerna, de som har en rörelse beroende på om det är varmt eller kallt och som märks när man kör över dem, är bron 600 meter, berättar Janne Johansson.

Att brons längd tidigare har förklarats vara 620 meter, det tal som fortfarande står på Trafikverkets hemsida, beror på att det då har räknats från en annan position.

– Bakom övergångskonstruktionerna sitter stödmurarna. Och normalt när jag räknar brolängd så brukar jag räkna med stödmurarna i brolängden. Och då blir den 620 meter, förklarar Janne Johansson.

Så det är inte fel på skylten?

– Nej. Någon har tagit beslutet att räkna från övergångskonstruktionerna. Men det skulle lika väl kunna stå att den är 620 meter.

Kommer ni låta skylten stå kvar?

– Ja, jag skulle tro att vi inte gör något åt den. Den får nog stå kvar.

Pontus Persson / MVT