Det är partiet mellan Drottninggatan och Kungsgatan som kommer att få ett helt annat utseende än i dag. Här blir det handikappanpassade gångbanor med granitsten på båda sidorna. Mellan gångstråken byggs en separat en cykelbana där asfalten kommer att bytas ut mot smågatsten. Nya belysningsstolpar sätts upp och på den högra sidan, från Stora torget, ska fem nya träd planteras.

– Dessa kommer att omges av stenmurar som också är tänkt att fungera som sittplatser för besökare, uppger Dunia Hudjazi, projekt- och byggledare på tekniska förvaltningen.

Den 2 september sätts spaden i jorden och den 15 november är det dags för invigning. Beslutet att stänga Repslagaregatan för genomfartstrafik möttes av protester från berörda näringsidkare som menade att det skulle medföra en långsam död för handeln i kvarteret. När gatan nu byggs om görs det med möjlighet att återigen öppna gatan för bilar.

Artikelbild

| Dunia Hudjazi, projekt- och byggledare på Motala kommun, utesluter inte att Repslagaregatan öppnas upp för biltrafik i framtiden, men då bara under vinterhalvåret.

– Det finns ett politiskt beslut om att det ska vara en gågata och det gäller fortfarande, men vi har lyssnat på handlarna och stänger inga dörrar, säger Dunia Hudjazi.

Hon poängterar att ett eventuellt biltillstånd enbart skulle gälla under vinterhalvåret.

– Vi har sett att det är väldigt få besökare då och med hänsyn till det är det kanske inte helt motiverat att stänga ute personbilstrafiken.

– Personligen förstår jag också de handlare som klagat. De vill självklart kunna locka till sig bilburna kunder i större utsträckning än de gör i dag.

Ombyggnaden av Repslagaregatan är den första etappen av centrumutvecklingen i Motala. Att öppna gatan för biltrafik är kopplat till ombyggnationen av Drottningplan på andra sidan genomfarten, ett arbeta som ska vara klart 2015.