Ett markant minskat trafiktryck på Storgatan och övriga centrumdelar av den nuvarande rv 50-genomfarten, det är vad Motala kommun och Trafikverket hoppas på när förbifartsleden via Skepparpinan tar över i början av oktober.

Omedelbart inleder också kommunen en radikal omdaning av Storgatan. Och i syfte att verkligen försvåra för den tunga trafiken. Nu blir det bara ett körfält per riktning.

Carl Gunnnar Andersson fyllde i år 90 år. För 63 år sedan köpte sig han och framlidna hustrun Brita en lägenhet på bottenvåningen i Storgatan 37. Han, om någon, har perspektiv på Storgatans utveckling.

Artikelbild

– När vi flyttade in gick genomfartstrafiken istället via Medevivägen. Här utanför var gatan trång innan den till slut mynnade ut i en stig till Varamon. Men sedan genomfartsbygget på 70-talet har trafiken ökat katastrofalt, inte minst lastbilarna, summerar Carl Gunnar Andersson.

Vi står på trottoaren utanför hans köksfönster. Personbilstrafik, lokalbussar och eftersläntrande semesterhusvagnar blandas med de tätt återkommande lastfordonen. Det dånar i luften och nästan gungar i marken.

– Det är utvecklingen när företagen numera väljer att ha sina lager rullande på väg eller järnväg. Men jag störs faktiskt inte så mycket. Har väl blivit tillvänd ... Treglasfönster och att jag numera hör lite dåligt underlättar också, ler Carl Gunnar Andersson.

Ändå ser han fram emot en förändring. Det har ju heller inte varit en helt riskfri miljö, vare sig för bilisterna på gatan eller för gångarna bredvid. Ett par svåra olyckor har han fått bevittna.

Artikelbild

– Efter prat om en bro redan på 40-talet och alla turer på senare år, trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva en förändring i min livstid. Men nu är den inte långt borta. Jag hoppas få hinna märka att det blir skillnad.