- Vi känner att stödet har ökat, inte minst bland politiker i många av kommunerna runt sjön, säger Johan Elwing från ARV (Aktion Rädda Vättern) inför söndagens manifestation.

På flera platser runt Vättern kommer det att tändas eldar och hållas tal. Det kommer också att gå ut båtar med facklor på sjön. Och det blir klockringning på flera ställen, även om det inledningsvis varit svårt att få med kyrkan på alla orter i Östergötland.

- Biskopen har uttryckt att han inte kan ta ställning i frågan, men han låter varje församling besluta om klockringningen, säger Eva Seilitz, också aktiv i manifestationen.

I Vadstena och Borghamn är det klart med klockringning, och på flera orter i Jönköpingstrakten, samt på västgötasidan.

Bakgrunden till manifestationen är ett missnöje som, enligt Johan Elwing, har grott en längre tid.

- Många är trötta på att man använder Vättern som ett militärt övningsfält. Att skjuta ut bly rakt ner i en dricksvattentäkt är orimligt, anser han.

Han medger att motståndet verkar något mindre ju närmare de militära anläggningarna runt Karlsborg man kommer. Men på senare tid har många också reagerat på planerna att exploatera Vättern. Dels handlar det om det stora dagbrott som planeras i Grännatrakten, dels om provborrningarna efter gas i Motalabukten.

- Dagbrottet är den smutsigaste form av gruva man kan tänka sig. Det är en sak med det stora hålet i marken, men de stora masshögarna intill kommer man att få leva med i tusen år. Det kommer att lakas ur ämnen med regnvatten och hamna i sjön. Vätterns vatten är väldigt näringsfattigt. Att borra i botten innebär risk för att man frigör organiskt material som påverkar den balansen, anser Johan Elwing.

Ett 100-tal personer är med och arrangerar manifestationen runt Vättern. Johan Elwing säger att genombrottet kom i Ödeshög vid ett stormöte i våras.

- Det kom 500 personer, många tillresta från andra orter runt Vättern. Det ser jag som en ögonöppnare för politikerna. Det skapade ett intresse för den här frågan. Vi skulle aldrig ha fått 15 000 namnunderskrifter sedan i februari, om inte det här var något som berör invånarna.

På flera platser är lokala politiker engagerade i frågan. I Motala kommer kommunalrådet Camilla Egberth (S) att tala, liksom förre kanaldirektören och fullmäktigeledamoten Claes-Göran Österlund (M).

- Vår förhoppning är att eldarna ska synas över hela sjön. Jag tror att det blir en upplevelse, säger Johan Elwing.