- Det är inte Pompeji men så nära man kan komma, säger arkeologen Tom Carlsson entusiastiskt.

I en skogsglänta, som på tidiga kartor kallas Oxhagen, vid Kungs Norrby, har arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Öst under september grävt fram fornlämningar på uppdrag av Svenska kraftnät.

Här ska en av av stålstolparna som ska bära upp den nya motorvägen för el, Sydvästlänken, placeras.

- Redan när jag var här med grävmaskinen första gången och hittade slagen kvarts förstod vi att det här var en speciell plats. Det är dessutom ett bra boplatsläge, stenåldersmänniskan bosatte sig på sand, berättar arkeologen Linus Hagberg.

- Regnet under september har hjälpt oss att förstå boplatsens placering. Den är byggd på en förhöjning med våtare partier runtomkring. Redan på stenåldern kunde människorna läsa landskapet, säger Tom Carlsson.

Tillsammans med kollegorna Linus Hagberg och Katarina Sköld har han hittat resterna av ett 9x5 meter stort hus. Stolphål, eldstad och förvaringsgropar är markerade med pinnar.

- Björkstolpar, 2-2,5 meter höga, har burit upp taket som förmodligen bestod av vass från Norrbysjön. Mitt i huset ser vi resterna av en eldstad med skärviga stenar i. Man la i stenar för att behålla värmen, när de sprack sönder användes de till att exempelvis stadga upp stolparna i den mjuka sanden, förklarar Tom Carlsson.

På tisdag klockan 18 visas utgrävningen upp för allmänheten.

Läs mer i fredagens papperstidning.