Mycket arbetstid på ett bygge går åt till att vänta på material, leta efter material eller flytta runt på material. Det var bristen på effektiva processer som Micael Thunberg tog fasta på när han skrev sin licentiatavhandling på Campus Norrköping.
Micael Thunberg är civilingenjör i kommunikations- och transportsystem och den här veckan läggar han fram sin avhandling om hur byggprocessen kan bli smartare. För man vet sedan tidigare att på svenska byggen är det bara runt 15 minuter av varje arbetstimme som en byggarbetare utför direkt arbete.

Material vid fel tidpunkt
–·Första gången jag var på ett bygge var när jag skrev mitt examensarbete, säger Micael Thunberg. Då fick jag se material som kom ett år för tidigt till ett bygge, material som kom ett år för sent och ömtåligt material som stod ute i flera månader under en presenning för att det anlände vid helt fel tidpunkt. Här finns en stor förbättringspotential.
Micael Thunberg har tagit fram ett verktyg där byggentreprenören tillsammans med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer får hjälp att tidigt hitta problem och få en bild av hur dessa påverkar byggprojektet. Det är en pärm som utgör guiden som han hoppas ska bli till stor nytta på byggföretag.

Guide för projektledaren
–·Jag har utgått från en guide som passar för andra branscher och anpassat den till byggbranschen, säger Micael Thunberg. När man börjar använda verktyget tror jag att det ska förankras hos exempelvis en regionchef i ett byggföretag som därifrån håller kontakten med projektledaren för ett bygge och ser till att guiden används på rätt sätt.
Peab och Katrineholms kommun har samarbetat med Micael Thunberg i arbetet och byggföretagen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar.

Spara miljonbelopp
–·Visionen är att spara 20–30 procent av den totala byggkostnaden så vi talar om miljonbelopp, förklarar Micael Thunberg. Och ser man till mjuka värden kan byggjobbaren få en bättre vardag när han inte ständigt måste springa ifrån och ta emot leveranser eller leta efter material.
Forskningsområdet är bara några år gammalt på LiU men väntas få stor betydelse i framtiden.
–·Den här avhandlingen är en milstolpe för LiU och en möjlighet att skapa en effektivare byggbransch, säger professor Martin Rudberg, som leder bygglogistikgruppen. Bygglogistik är ett eftersatt område.