- Sådant tar vi bestämt avstånd ifrån, säger Britt-Marie Johansson, sekreterare i Föreningen Rättvis vind.

I torsdagstidningen berättade bygg- och miljönämndens ordförande i Ödeshög, Håkan Johansson, att enskilda vindkraftsmotståndare i skogsbygden varit hotfulla mot honom.

Håkan Johansson menar att Rättvis vind bidragit till att det piskats upp en otäck stämning.

Oförstående

Vi träffar Hans Ström och Britt-Marie Johansson, föreningens ordförande och sekreterare, och de är oförstående till Håkan Johanssons anklagelse.

- Vi har inte farit med någon osanning utan bara klarlagt hur läget är med vindkraftsansökningar. Det har rått en brist på information hela tiden som vi försökt att göra någonting åt, säger Hans Ström.

Hans och Britt-Marie tycker att det nästan är magstarkt att Håkan Johansson av alla människor efterlyser dialog.

- Vi har varit ute hos politiska partier, i kyrkoråd och i byalag, och informerat om hur vi i skogsbygden känner oss hotade om dessa superkraftverk ska bli verklighet.Hos Moderaterna blev vi snålast bemötta, vi fick nöja oss med 15-20 minuter, och Håkan Johansson ifrågasatte hela tiden vad vi sa istället för att lyssna, berättar Britt-Marie.

Hans Ström nämner att föreningens styrelse velat träffa den konsult som gjort förslaget till översiktsplan för vindkraftsetableringar, en plan som föreningen vill se helt omarbetad. Det har de inte fått.

- Nämndens tjänsteman Urban Runesson sa rakt ut att konsulten pratar inte med vanligt folk utan jobbar mot tjänstemän och politiker, säger Hans Ström.

Har protesterat

I ett tidigt skede begärde föreningen att det kommande samrådsmötet om planen ska hållas en lördag eller söndag eftersom det kryllar av långresande fritidsboende som är berörda.

- Vad händer, jo nämnden bestämmer att mötet ska hållas mitt i veckan en onsdag kl 17, sämsta tänkbara tid. Vi har protesterat men tid och datum gäller. Det är inget bra sätt av Håkan Johansson att föra dialog på, tycker Hans Ström.

Föreningen ser inte Håkan Johansson som en motståndare, men hans opartiskhet ger de inte mycket för.

- Vi betraktar inte honom som trovärdig, säger Hans Ström och nämner exempel på anmärkningsvärt agerande från Håkans sida angående egna vindkraftverk.

Vi återkommer till detta i en kommande artikel.

"90 procent är emot"

Britt-Marie Johansson säger sig förstå att bygg- och miljönämnden har en jättesvår uppgift att balansera olika intressen i denna fråga. Hon och Hans menar ändå att 90 procent av befolkningen i skogsbygden är emot, och att det måste tas hänsyn till det. Föreningen har 325 medlemmar.

De tycker det var en sak som var positivt med Håkan Johansson uttalanden i Corren. Han erkänner att det är en stor opinion mot vindkraftsutbyggnaden.

- Tänk då på vad Energimyndigheten, som är regeringsrådgivande organ, säger som rekommendation till kommunerna, "driv inte igenom projekt med stort motstånd", hälsar Britt-Marie Johansson.