Detta ser föreningen "Rättvis vind i Holaveden" som en av flera märkligheter i Håkan Johanssons egna ärenden, även om ett av verken ägs av andra grannar till honom.

- Det är sådant här som gör att vi inte betraktar honom som trovärdig, säger föreningens ordförande Hans Ström.

Föreningen tycker att det finns en olycklig sammanblandning av rollen som nämndordförande och egna vindkraftsintressen i Håkan Johanssons fall.

Håkan Johansson å sin sida tycker att föreningen är ute efter honom.

- Den kraften som de lägger på att förfölja mig borde de istället lägga på att få en så bra översiktsplan för vindkraft i skogsbygden. De river i mina grejer för att få bort mig, så att det istället kommer en annan ordförande som är mer undfallande, men jag tänker inte avgå.

- Jag är demokratiskt vald och jag har fått mycket stöd de senaste dagarna, säger Håkan Johansson.

Håkan Johansson är ordförande i bygg- och miljönämnden som prövar bygglovsärenden för vindkraft. Samtidigt har Håkan egna kraftverk. Han anser sig ha varit noga med att inte deltaga i beredning eller beslut av ärenden som på något sätt berört honom själv.

Föreningen å sin sida anser sig ha funnit anmärkningsvärda saker.

- Håkan hade en granne som i bittra skrivningar överklagade Håkans första vindkraftverk. Sedan lovar Håkan i ett skrivet intyg att inget mer vindkraftverk kommer att uppföras av honom på hans mark och grannen återkallar överklagandet och ger sitt medgivande till två verk till. Grannen blev på gott humör ganska omgående. Jag kan bara spekulera i varför det blev så, säger Hans Ström.

Håkan Johansson tycker att det liknar förtal Hans Ströms insinuation om att han köpt grannen.

Han säger att det som hände var det som händer lite här och där, att grannar som är oroliga för vindkraft ser att det inte var så farligt när de väl fått uppleva den.

- Intyget var en sak mellan mig och grannen som blev överspelat genom att han tyckte att vindkraften inte störde. Jag borde kanske ha informerat grannen lite mer första gången, i så fall tror jag inte att det blivit något överklagande alls.

Bland annat som föreningen ser som konstigt är att Håkan Johansson själv ansökte om vindkraftverk i skogsbygden, 2008, för att sedan dra tillbaka ansökan året därpå. De kopplar tillbakadragandet till att föreningen började påtala ett och annat.

- Jag hade inte några konkreta planer på att bygga, men det hade i och för sig inte gjort någon skada att ligga kvar med ansökan. Jag drog tillbaka för jag tänkte att min ansökan kunde väcka ont blod hos en del. Mer taktisk än så var jag inte.

Du har ingen förståelse för att folk blir misstänksamma mot dig när du har egna intressen i en fråga som du ska hantera som politiker?

- Nej, så professionell känner jag att jag är att jag kan skilja på frågor som jag driver med tanke på hela kommunens bästa och sådant som är privat. Jag tycker att föreningen ska höja nivån och ägna sig åt sakfrågan istället för åt mig. Enskilda personer som är medlemmar i föreningen är väldigt hotfulla och det går sorgligt nog ut över hela min familj. Det är rätt obehagligt.