Gårdagskvällens samrådsmöte om vindkraftsplanen blev som väntat en frejdig men värdig tillställning.

Mellan 100 och 150 personer kom till Ödeshögs församlingshem.

Att det finns ett stort och både välartikulerat och svårformulerat motstånd mot vindkraft i Holavedens skogar bekräftades med all önskvärd tydlighet.

Ulla Baugner tillhör de välartikulerades skara. Hon är ytterligt betänksam över att Holavedens unika odlingslandskap bara ägnas någon rad i den digra vindkraftsplanen.

Hon tyckte inte att de konsulter som skrivit planen alls hade snappat vilken omvärdering av området som skett under de senaste 15 åren.

Enligt förslaget till vindkraftsplanen ska ungefär 60 procent av skogs- och övergångsbygden vara i princip mottaglig för vindkraftsetableringar. I praktiken blir det dock en mindre areal när det kommer till detaljstudier.

Kommunens plan- och byggchef Urban Runesson trodde att om den föreslagna vindkraftsplanen var gällande skulle mindre än hälften av de 62 ansökningar som är inlämnade bli beviljade.

- Det finns bara en enda anledning att bygga vindkraft. Det är att några vill tjäna pengar. Kasta den här planen i papperskorgen, sa Berud Stymer, Strängnäs, från Riksförbundet Svenskt landskapsskydd och fick rungande applåder.

Hans Carlsson i Äng är en markägare som vill bygga vindkraft på sin fastighet i skogsbygden och han skäms inte för det. Vindkraft skulle vara ett sätt för honom att bevara odlingslandskapet i stället för att plantera barrskog på det.

Han vände sig mot de som säger att vindkraften gör rika bönder ännu rikare.

- Det är ett sätt för mig att få gården lönsam så att kommande generationer kan försörja sig på den.

- Du ska givetvis få bygga vindkraft på din egen fastighet, men naturligtvis inte på dina grannars bekostnad, sa Carl Hermelin och satte fingret på konfiktens allra ömmaste punkt.

Vindkraftssamordnare Agne Hansson berömde kommunens arbete med vindkraftsplanen och hela den igångsatta processen. Han ansåg den som föredömligt demokratisk.