Det är således fortsatt hårda tongångar i diskussionen om vindkraftens berättigande i skogs- och övergångsbygden i Ödeshögs kommun.

Remisstiden för den omarbetade vindkraftsplanen, formellt kallad vindbruksplanen, går ut 22 mars. Bygg- och miljöchefen Urban Runesson har uppskattat att 25-30 av de 62 ansökningarna om vindkraft kan beviljas om planen går igenom.

Rättvis vind tycker dock inte att det är någon omarbetad plan värd namnet och besvikelsen är monumental.

Det tidigare förslaget till vindkraftsplan betraktade föreningen som "helt undermåligt och det skulle förstöra natur, kultur, upplevelsevärdena och boendemiljön".

Föreningen anser att det är "ytterst små förändringar i det nya förslaget" och anser att den passar projektörerna som hand i handske.

"Vilken mening fyller då ett samrådsförfarande? Är det enbart ett spel för galleriet?", undrar föreningen.

"Vi finner det ytterst anmärkningsvärt att en kommunal nämnd i Ödeshög i stort sett totalt har nonchalerat ett yttrande från en förening med 534 medlemmar", skriver föreningen genom sin ordförande Hans Ström.

Föreningen har sänt in i princip samma yttrande som förra gången men har tillkommande synpunkter.

En sak som föreningen trycker på är att det måste göras är en kommunövergripande landskapsanalys istället för att låta projektörerna göra fördjupade landskapsanalyser på varje etableringsområde.

"Det kan inte vara försvarbart att exploatörerna själva ska göra denna analys. Det självklara i detta behöver inte förtydligas".

Föreningen hänvisar i detta avseende till grannkommunerna Boxholm och Mjölby och att Ödeshög måste ta efter dem.

Föreningens ordförande Hans Ström anser att det måste till en helt ny vindkraftsplan.

- Det är en väldig anstormning av konstruktiv kritik i de yttranden som hitills lämnats in. Inte minst länsstyrelsen är hård i sitt yttrande, säger Hans Ström.