I Stora och Lilla Krokek, gårdar som är samman- flätade till en by, är vindkraftsmotståndet stort och envist.

Ironiskt nog verkar det som att Krokek hamnar precis utanför försvarsmaktens fyramilsgräns räknat från Karlsborg.

Börje och Anita Karlsson är så less på vindkraft- verket, knappt 500 meter från bostadshuset, att de anlitat advokat för att få bort det.

- Ibland går det inte att sova på nätterna. Så kan man inte ha det. Vi bor ju här, vi kan inte åka ifrån som sommarstugefolk, säger Börje Karlsson, pensionerad lantbrukare.

Krokek ligger i södra delen av Ödeshögs kommun; i höjd med Vida Vättern fast på andra sidan E4:an. Biltrafiken hörs tydligt.

Vi undrar om inte det bullret är lika störande.

- Nej, vindkraften är helt tyst ibland och så sätter det igång. Det är det stora problemet, att oljudet är så ojämnt, säger Börje Karlsson.

Vi sitter runt Börjes och Anitas köksbord och med finns också grannen Morgan Andersson.

Claes Hultberg, lokal folkpartibas, sa i Corren nyligen att vindkraftsmotståndarna "är hitflyttade stockholmare".

Uttalandet förefaller obegripligt när man hör dialekten runt köksbordet. Börje Karlsson berättar att han var den fjärde generationen som brukade Lilla Krokek och nu är gården överlåten på sonen Göran.

Läs mer i måndagens Corren.