Krocken skedde strax före kl 17 på onsdagen på rv 50 i höjd med infarten till Stora Lund och golfbanan.

På MC-ekipaget färdades en man och en kvinna, båda i övre medelåldern. De fördes båda i ambulans från platsen. De var vid medvetande och hade inga livshotande skador.

Personerna i bilen ådrog sig lättare blesyrer som inte krävde någon sjukhusvård.