– Det är en poäng i högsta grad att koppla ihop Omberg med den satsning som skett på Naturum Tåkern. Det är ett väldigt tydligt från vår sida att vi med en nationalpark tror att besöksnäringen kan utvecklas ännu mer, säger riksdagsledamot Johan Andersson (S), Motala.

Han och länets övriga S-märkta riksdagsledamöter har skrivit en ny motion till riksdagen om att göra Omberg till nationalpark.

De menar att Omberg har sådana skyddsvärda områden i sig att det borde kvalificera berget för att få vara nationalpark.

Men de ser också att det, efter invigningen av Naturum Tåkern i maj 2012, finns anledning att knyta ihop säcken.

– Det finns en bra infrastruktur för områdets besöksnäring redan idag, men vi tror att den kan utvecklas ännu mer. Från Omberg och ner mot Ödeshög och även upp mot Vadstena.

Länsstyrelsen i Östergötland har förespråkat att göra Omberg till nationalpark, den tidigare landshövdingen Björn Eriksson drev utan framgång frågan hårt.

Naturvårdsverket ser inte Omberg som kvalificerad kandidat till en nationalpark. Naturlandskapet har tidigare påverkats för mycket av ett intentsivt skogsbruk och den areal som är oförstörd är för liten.

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot som bor i Ödeshögs kommun, stöder intentionen i S- motionen men inte mer än så.

Hon tror att man som politiker måste inse att Omberg inte lever upp till de krav som Naturvårdsverket ställer på en nationalpark.

– Det viktiga för mig är att bevara den unika miljön och tillgängligheten till området som har 400 000 besökare varje år. Jag vet inte exakt vad som gäller för en nationalpark, men det kan medföra begränsningar för turismen och tillgängligheten som inte finns idag.