Sven-Gunnar Andersson (KD) och Svante Bergqvist (M) skrev på lördagen varsitt brev till kommunen där de meddelade att de slutar som lekmannarevisorer med omedelbar verkan.

De har båda tröttnat på att Pär Svenningsson som ordförande inte accepterar att han inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Han är egen företagare, men det är inte därför som han inte får ersättning. Det hade inte hjälp om han varit vanlig löntagare.

Däremot har han ett årsarvode där storleken är relaterad till basbeloppet och som idag uppgår till 40 656 kronor.

De övriga lekmannarevisorerna har ett årsarvode var och en som är 20 procent av ordförandens men de har därutöver, sedan ett år tillbaka, rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eftersom de har så låga årsarvoden

En eller två ledamöter kan ta ut ersättning, de andra är pensionärer.

Normalt så sammanträder kommunrevisionen sex gånger om året.

Är det inte rimligt att också ordföranden får ersättning för förlorad arbetsförtjänst?

– Kommunens övriga förtroendevalda ordföranden som har årsarvoden får inte det. Pär Svenningsson visste mycket väl när han för två år sedan tog på sig uppdraget vilken ersättning han skulle få. Han visste och han vet att inte har rätt till förlorad arbetsförtjänst, men han vill inte acceptera det. Vi förstår inte varför han ska sitta kvar på ett uppdrag som han inte accepterar reglerna för, säger Svante Bergqvist.

Vid ett revisionsmöte på fredagen ställdes saken på sin spets. Bergqvist och Andersson var rasande för att Svenningsson hade anmält sig till en revisorsdag i Jönköping, och sedan inte åkt dit, när detta med den förlorade arbetsförtjänsten inte kunde lösas.

1 200 kronor gick därmed upp i rök för kommunen.

– Så kan inte vi som revisorer hålla på och hantera egna pengar när vi ska syna hur andra sköter sina. Och när ordföranden inte är beredd att avgå så gör vi det, för vi har inget förtroende för honom längre, säger Svante Bergqvist.

Avhoppen betyder att de kommunala revisorerna nu består av två socialdemokrater och en ödeshögspartist. Pär Svenningsson (S), Göta Greck (S) och Åke Johansson (ÖP)

Nyss var det tre borgerliga i revisorsgruppen, nu är det ingen.

Maiken Hansson (C) avled nyligen och så avgår Bergqvist och Andersson. Med omedelbar verkan, har de skrivit, men de måste få sina avsägelser godkända av kommunfullmäktige.

Corren sökte på tisdagen förgäves Pär Svenningsson för en kommentar. Vi lyckades inte heller nå hans partikamrat i revisionen, Göta Greck.