- Vi har satt oss i sinnet att vända befolkningstrenden och detta förslag är en del i detta. Vi tror att det kan bli en hjälp för unga människor att flytta hit, säger kommunalrådet Magnus Oscarsson (KD).

Förslaget är inte politisk förankrat annat än i kommunstyrelsens arbetsutskott än så länge. Där var det ingen som gick emot det men Charles Eriksson (ÖP) ville grunna mer på det och deltog därför inte i beslutet.

I dagsläget flyttar det ut fler personer än det flyttar in i Ödeshög och det dör fler än det föds. Dubbelt fel, således, sett till kommunens uppsatta tillväxtmål om att öka med knappt 300 invånare på mindre än tio år.

Magnus Oscarsson ser förslaget som spännande och han menar att det skapar ett intresse för Ödeshög bland barnfamiljer.

Förslaget är att det ska börja tillämpas 2013 och att 500 000 kr avsätts i budgeten till det. Bonusen gäller alla som skaffar barn som mantalsskrivs i kommunen, inte bara inflyttade.