Trehörna vattenverk har haft stora problem grundat i att det befintliga borrhålet är för litet för att klara den vattenmängd som konsumeras.

Det som gjorts under året för att komma tillrätta med problemen har inte räckt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Trehörna på senaste sammanträdet för att titta på var tekniska enheten tänkt sig ett nytt borrhål. Det är bredvid vattenverket.

Arbetsutskottet beslutade att gå vidare med ett förslag om att borra. Kostnaden uppskattas till 300 000 kronor.