Många som kom till mötet gjorde det för att de är rädda att dricksvattentäkten Vättern ska påverkas.

Mötet ordnades av föreningen Visingsörådet och drygt 200 personer samlades på Visingsö hotell och konferens.

I panelen fanns företrädare för miljögrupper, Jönköpings kommun, länsstyrelsen i Jönköpings län och gruvföretaget Tasmet.

Artikelbild

Alla var överens om att gruvdrift inte får ske på bekostnad av Vätterns fortsatta användning som dricksvattentäkt, men länsstyrelsen ansåg att det var för tidigt att svara på om det är möjligt. Gruvbolaget Tasmets vd, Henning Holmström, sa också att många tekniska utredningar återstår innan gruvdriften kan börja.

- Tasmet har bara ett enda syfte, att göra utredningen så lönsam att de kan få ut en miljard kronor per år. Aktionsgruppen Rädda vätterns främsta syfte är att behålla vattentäkten intakt, sa Johan Elwing från aktionsgruppen.

Ola Broberg, från naturavdelningen på länsstyrlsen, utlovade att oberonede experter ska ge sitt utlåtande när prövningen görs enligt miljöbalken.

Fotnot. Norra Kärr ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland.