Läkarna Nada Hikmat och Jens Wiethege har under våren gjort en studie om hur patienter med utländsk bakgrund upplever vården. Båda arbetar på vårdcentralen i Skäggetorp och har mycket kontakt med patienter med utländsk bakgrund. Tjugo patienter vid vårdcentralen, både män och kvinnor i åldrarna 35 till 65 år, har intervjuats i studien. De kommer från Irak, Kurdistan, Sudan, Syrien och länder i Balkanområdet.

– Vi har arbetat här i flera år och hör ofta att patienter är missnöjda. Vi vill ta reda på varför de känner så, berättar Nada Hikmat.

Intervjuerna, som har gjorts på svenska och arabiska, visar att många utlandsfödda är nöjda med att man i Sverige får vård oavsett ekonomisk situation. Att akutsjukvården är bra, att sekretessen fungerar och att man får rätt mediciner utskrivna är andra fördelar. Det finns dock saker som kan bli bättre. Långa väntetider är en av dessa. Många är vana att i sina hemländer kunna betala för att direkt få träffa en läkare, något som är svårare att göra här i Sverige.

Artikelbild

Alla svarande i undersökningen har upplevt problem att göra sig förstådda eller förstå vad som sägs i kontakter med sjukvården.

– Språkbarriären gör att det blir svårt att beskriva sina symptom. Det leder till rädsla för att inte få rätt hjälp. Många har dessutom problem med tidsbokningen per telefon, säger Nada Hikmat.

Det finns också ett missnöje med att man ofta får träffa en sjuksköterska, som har lägre status i många länder, istället för en läkare. Dessutom upplevs att svenska läkare är för försiktiga.

– Många tycker att läkaren söker mer i datorn än undersöker patienten för att hitta rätt diagnos och det kan påverka förtroendet, säger Hikmat.

Artikelbild

På vårdcentralen i Skäggetorp har man redan gjort förändringar sen resultaten av studien presenterades. Bland annat finns det nu en resurssjuksköterska som varje dag som kan ta emot och undersöka patienter som inte över telefon kan förklara sina symptom, något som blivit uppskattat.

Många upplever också att Skäggetorp som område är diskriminerat.

Artikelbild

– De tycker att området och då också vårdcentralen får mindre resurser, även om många upplever en förbättring de senaste åren med renoveringen, säger Hikmat.

Hur går ni vidare med resultaten från studien?

Artikelbild

– Vi har presenterat våra resultat för politiker i landstinget så att de nu i sin tur kan arbeta för att lösa problemen.