Hyresgästerna i Skarpan organiserade sig med hjälp av en facebooksida och på samma sätt agerar hyresrättsinnehavare i många andra städer.

Hyresvärdar genomför större renoveringar och höjer därefter hyran med hänvisning till att den höjda standarden som renoveringen inneburit ska betalas av hyresgästen.

Höjning med 65 procent

I Göteborg bildade boende i området Pennygången, som ägs av Stena Fastigheter, nätverket ”Pennygångens framtid”. Hyresvärden beslutade att renovera fastigheterna som inte genomgått något större underhåll på årtionden. Hyrorna höjdes med 65 procent eftersom renoveringen enligt värden innebar en standardhöjning.

Nätverkets enkät bland de boende visar att åtta av tio hyresgäster befarar att de ska tvingas flytta för att de inte har råd med den nya hyran.

”Värden vann”

Ärendet drevs till hyresnämnden i Göteborg. Nämnden var oenig men i december dömde den ändå till hyresvärdens fördel.

I stadsdelen Ribergsborg i Malmö krigar hyresgäster mot HSB och även det fallet gick till hyresnämnden. HSB ville passa på att renovera rejält i samband med stambyten. Hyresgästernas protester blev starka eftersom hyran höjs med cirka 50 procent. Fallet är inte avgjort.

”Inte rimligt”

I Uppsala höjde det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem hyrorna rejält efter renoveringar vilket öppnade fältet för privata värdar att göra samma sak. Det fick lokala politiker att reagera, bland andra kommunstyrelsepolitikern Emma Wallrup (V) som också sitter i riksdagens skatteutskott. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning skrev Wallrup och partikamrater: ”Det är inte rimligt att låta bostäder förfalla och sedan lyxrenovera i centrala lägen för att tjäna stora pengar.”