Konflikterna kring Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg ser åter ut att spetsas till.

Vid ett sammanträde på onsdag ska fritids- och tekniska nämnden ta ställning till ett förslag om att utreda ifall järnvägen skulle kunna användas för vanlig trafik.

Utredningen är kostnadsberäknad till 273 000 kronor, varav föreningen skulle stå för 63 -000 kronor i form av ideella insatser.

Förslaget är att Vadstena kommun inte ska delta i utredningen.

Vill inte

Samtidigt kräver de fem markägarna nu att kommunen sätter ned foten. Brevet får tolkas så att avtalet, som ger föreningen rätt att nyttja järnvägen fram till slutet av året, inte ska förlängas.

Under de senaste 20 åren har förfallet längs banan varit totalt, skriver de fem.

Rälsen är täckt av ogräs, diken är igenväxta, vägövergångar är i bedrövligt skick. Gamla sliprar ligger kvar och skräpar. Området vid Aska station är nedskräpat.

Markägarna är besvikna över järnvägsmuseiföreningens agerande och även oroliga för att gnistor från ånglok ska antända grödor, efter ett tillbud vid Klosterstad.

Skamfläck

De säger sig länge ha haft förståelse för att föreningen haft knappa resurser, men anser nu att järnvägen utgör en skamfläck för Vadstenabygden.

Markägarna kan tänka sig att överta den del av järnvägen som gränsar till deras mark.