Det har länge varit känt att järnvägsföreningen inte lever upp till vad den lovat enligt avtal. Men Vadstena kommun har sett genom fingrarna när det gäller föreningens oförmåga att hålla sin tidsplan.

Men när nu markägare längs rälsen påpekat att järnvägen förfaller är fritids- och tekniska nämnden tvungen att agera.

Tre avtal reglerar förhållandet mellan kommunen och järnvägsföreningen. De gäller spåret, stationsområdet och lokstallet.

Vid sitt sammanträde på onsdagen beslöt fritids- och tekniska nämnden att säga upp avtalen för avflyttning.

Det innebär först och främst att Vadstena kommun vill ha möjlighet att ompröva alla detaljer i avtalen, enligt nuvarande stadsbyggnadschefen Håkan Moström.

- Nu ska vi träffas och se om det finns någon framtid i det här och se om vi kan hitta någon lösning. I nuvarande takt kommer järnvägsföreningen aldrig i fatt. Här krävs ju många miljoner, säger han.

De tre avtalen går ut 2009. Om de inte sägs upp före sista mars förlängs de automatiskt i tre år.