En av höjdpunkterna lär bli den symfonikantat av Felix Mendelsohn som framförs i Klosterkyrkan på söndag. Mängder av körsångare, tre solister och Linköpings symfoniorkester framför tillsammans tonsättarens andra symfoni, en lovsång.

Det blir musik både med Omkultur och Leonard Löfstrand under veckan.

Konstintresserade kan välja på måleri av Nada Tendzeric eller Christine Friman.

Litteraturevenemangen handlar om Strindberg, Heidenstam och Joyce.

Veckan bjuder på två teaterföreställningar, med Riksteatern och med Teater mitt i maten.

Detta för att bara nämna några exempel.