– Om vi får ett klartecken, vilket vi hoppas på, så ska det kunna gå ganska snabbt att fixa till det här.

Vi sitter i en kontorslokal och Roy tillsammans med bolagets anställde på plats, Mikael Bergman, visar några skisser över hur de tänkt sig att bygga om det som tidigare var en fabrikslokal till att istället inrymma hela fem innebandyplaner. En fullstor plan och fyra mindre är förslaget som ligger nu.

Det mesta finns där redan. Omklädningsrum, toaletter, ventilation, belysning. Det handlar mest om att förfina och justera för att få det att passa en ny verksamhet.

Artikelbild

| Fem innebandyplaner. det vill Luxora bygga för att snabbt fixa till hallbristen för många klubbar i Motala.

– Det absolut viktigaste är golvet, att det blir ett riktigt bra golv. Där skulle vi inte tumma på nåt, säger Roy Karlsson.

Vi går upp i lokalen och slås direkt av ljuset och de stora ytorna. Man kan riktigt se möjligheterna.

Några målare går förbi oss, in genom en dörr som på andra sidan en vägg gömmer de fyra padelbanor som ska vara klara att ta emot sina första spelare redan i maj.

Men vi hänger kvar en stund vid den stora hallen. Diskussioner mellan Luxora och innebandyklubben Solfjäderstaden har pågått en längre tid och kanske är innebandyn den sport som dras med störst brist på halltider i Motala.

Artikelbild

| Om knappt två månader ska det gå att spela padel här, i gamla Luxorfastigheten.

– Det här skulle kunna betyda mycket för innebandyklubben, men också för andra föreningar i stan. Om de flyttar en del av sin verksamhet hit så frigörs mycket tider i andra hallar för andra föreningar. En win-win situation för många, säger Roy Karlsson.

Just nu väntar han och Solfjäderstaden på besked från Motala kommun. Åsa Grellsgård är fritidschef och berättar att hon fått all info som behövs men att de just nu är mitt uppe i ett arbete med att se över tillgångar och behov av hallytor i kommunen.

– Vi har en stor lokalrevision igång där vi bland annat i slutet av månaden ska åka runt till alla våra lokaler för en inventering. Det arbetet ska vara klart innan sommaren och syftar till att se om vi på något sätt kan omfördela aktiviteter för att maximera utnyttjandet av de anläggningar vi har.

– Det man kan se redan idag är att vissa hallar, framförallt de mindre, utnyttjas väldigt lite medan de fullstora hallarna har nästan total beläggning.

Hon fortsätter:

– Det som är känt är att det finns brist på fullstora ytor. Det Luxora erbjuder är ur den aspekten intressant men tills vår utredning är klar har vi gjort halt i de diskussionerna.

I rummet intill det som skulle bli hall för innebandy spacklas och målas det för fullt. Fyra padelbanor är på gång och nån gång i maj ska det vara klart för spel.

– Jättespännande. Suget efter padel är väldigt stort och frågar du mig tror jag knappt att fyra banor kommer räcka för att täcka behovet. Men det är en bra början, säger Roy Karlsson.