Christoffer Davidsson är ungdomsansvarig i föreningen sen fem år tillbaka. Han berättar om den nya väg som föreningen har valt.

– Grunden i det här är egentligen ett konstaterande att det är väldigt få ungdomar som går vidare och blir elitspelare. Det är bara mellan 1-1,5 procent av alla som en gång börjar med idrott som kommer så långt. Idag ansvarar vi för knappt 600 barn och ungdomar, från vår hockeyskola upp till U 16. Om vi då utgår från att 1 procent av våra 600 deltagare blir elitspelare så är det 6 individer som tar sig till vårt, eller nån annan klubbs, elitlag.

– Att bedriva en ungdomsverksamhet som anpassar sig för de här 6 spelarna, och att de andra 594 ska fungera som nån slags sparringpartners, det fick mig att fundera på att det är rätt väg.

Artikelbild

| Christoffer Davidsson är ungdomsansvarig i HV 71 och berättar om klubbens nya koncept.

Det första klubben gjorde, redan för några år sedan, var att plocka bort de så kallade "utvecklingslagen" i U 11 och U 12. Det fanns ett antal jämna lag i de åldersgrupperna, men också ett lag i vardera grupp som spelade i en högre serie och där de bästa fick en chans att mäta sig.

Från och med i höstas går föreningen ett steg längre. Christoffer berättar:

– Om det finns forskning, som ska vara objektiv, som visar en sak, varför ska då vi hålla fast vid vår subjektiva uppfattning att så här ska det vara och det här funkar bäst? Vi vill nu testa det forskningen säger.

– Det vi gjort nu är att vi tagit bort alla selekteringar från årets U 13-lag och kommer hålla fast vid det under de tre kommande säsongerna. Vi spelar med tre jämna serielag och tränar i två jämna träningsgrupper och detta kommer att fortsätta med kommande kullar i vår verksamhet.

Artikelbild

| Oscar Raunio spelar i HV 71 U 13 och tycker att hockey är det bästa som finns.

– Vi för in lite mer bredd i barn- och ungdomstänk i HV 71, och ger mer lika förutsättningar för alla som finns i vår verksamhet. Däremot har vi ett par tillfällen, exempelvis vid DM och ett antal cuper, där vi spelar med de som kommit längst vid det tillfället.

Christoffer säger att utbildning av ledare har varit en viktig del i det här förändringsarbetet.

– Det blir en lite annan utmaning, för ingenstans säger vi att vi ska sänka de krav vi har på oss i föreningen. Målsättningen är densamma, vi ska fortsätta få fram duktiga hockeyspelare som kan fylla på vårt A-lag. Dessutom ska vi kunna erbjuda de som inte har den rätta viljan, eller förutsättningen, att bli elitspelare att ändå bli så bra som de kan bli.

Ordet mervärde har varit en ledstjärna i arbetet med den nya strategin.

– När resan tar slut för ungdomarna, oavsett när den gör det, så ska de ha fått med sig något som de kan minnas med positiva tankar. Vi säger att vi utbildar atleter, inte i för unga år ishockeyspelare. Man ska lära sig hur man fungerar i en grupp, att sätta upp mål att jobba emot, man ska lära sig ordning och reda med att passa tider, och så vidare.

– Oavsett vad man väljer att göra med sitt liv så ska tiden här ha gett en bättre förutsättning för att lyckas med det man valt. Alltför ofta har de som slutat hos oss haft en känsla av ett bittert slut, det vill vi komma bort ifrån. Vi vill skapa ett livslångt intresse för ishockey i allmänhet och för HV 71 i synnerhet. Kanske kommer de då tillbaka som ledare, domare, sponsor eller i alla fall som publik.

Samtidigt ska man, säger Christoffer, kunna ge tillräckligt bra förutsättningar för de tjejer och killar som vill satsa på sin idrott att utvecklas.

– Det är en tuff utmaning för ledarna som vi har många diskussioner kring. Men vi tror att det här kommer vara en bra modell.

Den nya modellen har tagits emot med mestadels på positivt sätt från föräldrar till spelarna.

– Vi hade en förälder som just kommit hit med sin grabb till vår förening. Dagen efter föräldramötet när det här presenterades så ringde han till tränaren och sa att de inte kommer vara kvar. Det var inte därför de hade kommit hit, de "trodde att HV 71 var en elitsatsande förening", som han sa. Annars har vi inga negativa erfarenheter.

Målsättningen med projektet är dels att tillsammans med Linnéuniversitetet i Växjö göra olika studier för att kunna jämföra "nu och då" inom ungdomsverksamheten.

– Dessutom är vår förhoppning att detta ska leda till att vi har fler spelare högre upp i åldrarna. En vanligt förekommande kritik tidigare var att många slutade för att det elitsatsades för tidigt, och det hindret sänker vi nu.

Vad tror du det betyder för idrotten att just ni, som så stor förening, gör det här?

– Jag tror att om det här slår väl ut kan det kanske ha betydelse för andra föreningars synsätt. Lite som "om HV kan göra det så kan vi också".

Oscar Raunio är 12 år och en av de som spelar i U 13-laget. Han tycker att förändringen är bra - och lite dålig.

– Det skulle kanske varit kul att få testa att spela med första- och andralag. För om man inte är med i förstalaget får man kämpa lite mer för att komma dit. Men samtidigt är det bra att alla får samma chans.

Snackar ni om det i laget?

– Nä, vi snackar inte så mycket. Vi kör bara.